Kanalbruk   |   Frekvenser   |   Tilbake til kartet

Kanalbruk

Nyttige kanaler

Disse kanalene er nytte å huske:

Kanal 16 Nød og kallekanal
Kanal 70 DSC-frekvens. Siden denne er for DSC, er det sperret for å kunne snakke på denne frekvensen.
Kanal 12 Havnekanal, for oppkall på havnevesenet.
Kanal 13 Loskanal, for oppkall ifbm losing.
Kanal 72 Brukes ofte av helikopter
L1, L2, L3 Lystbåtkanaler, egne simplex skip-skip kanaler for kun bruk av fritidsfartøy. Kun lovlig bruk i Norge (svenske lystbåtkanaler bruker andre frekvenser)
F1, F2, F3 Fiskebåtkanaler, egne simplex skip-skip kanaler for kun bruk av fiskefartøy. Kun lovlig bruk i Norge.
Kanal 15 og 17 Simplex skip-skip kanal. Disse sender vanligvis med 1 watt (siden de er i nærheten av kanal 16), de vil derfor ha dårligere rekkevidde enn andre kanaler.
Kanal 75 og 76 Simplex skip-skip kanal. Disse sender vanligvis med 1 watt (siden de er i nærheten av kanal 70), de vil derfor ha dårligere rekkevidde enn andre kanaler.

 

Snakk mellom fartøy Simplex skip-skip kanaler. Eksempel: kanal 6, 10, 11, 15, 17, 71, 73, 74, 75
Oppkall på kystradio Enten ved å sende DSC rutine eller oppkall direkte på arbeidskanalen til kystradioen.
Kanal 16 Nød og kallekanal
Kanal 72 Brukes ofte av helikopter

 

Forskjell på skip-skip og kystradio-kanal

Kanalene som brukes til skip-skip-kommunikasjon er simplex, det gjør at det sendes på samme frekvens som det lyttes på. En kystradiokanal er duplex - det betyr at båter sender på en frekvens, men lytter på en helt annen frekvens og dermed vil ikke andre båter høre det som sendes fra båt.